‘De microcredential is voor mij
erkenning dat ik kan denken en
werken op hbo-niveau’

Als eerste student van Hogeschool Windesheim kreeg zorgAls zorg medewerker Daisy Krenning-van Aalten een microcredential uitgereikt voor een behaalde onderwijsmodule. Maar wat is een microcredential precies en wat heb je eraan?

 

Daisy is werkzaam als woonbegeleider bij Stichting Philadelphia Zorg. Vanuit interesse en de behoefte om zich nog beter te kunnen inleven in de mensen waarmee ze werkt, volgde zij de module Onbegrepen Gedrag bij Windesheim. Dat ze na de succesvolle voltooiing (uitmuntend!) ook een microcredential mocht ontvangen was voor haar een verrassing. Ze kreeg deze op donderdag 16 maart digitaal uitgereikt uit handen van directeur Gezondheid en Welzijn Victorine de Graaf-Peters van Windesheim. Met dit certificaat in handen, heeft de door haar gevolgde module voor Daisy nog meer betekenis gekregen. Ze wil zich in de toekomst verder op hbo-niveau in haar vakgebied bekwamen en de behaalde microcredential is daarin voor haar een betekenisvol puzzelstukje.

Ik kan met het certificaat bij elke werkgever en onderwijsinstelling in het land aantonen daten dat ik op dit specifieke onderdeel de vaardigheden en kennis in huis heb op hbo-niveau

Daisy Krenning-van Aalten

Waarde van het certificaat

 

Daisy: “Het certificaat van de microcredential heeft heel veel waarde. Aanvankelijk wist ik niet precies wat het inhield, maar gaandeweg realiseerde ik me dat het certificaat een officiële en nauwkeurige registratie is van hetgeen ik nu in deze module geleerd heb en waar ik overal mee terecht kan. Ik kan met het certificaat bij elke werkgever en onderwijsinstelling in het land aantonen dat ik op dit specifieke onderdeel de vaardigheden en kennis in huis heb op hbo-niveau. Dat is niet alleen handig in verband met eventuele vrijstellingen bij eventueel vervolgonderwijs, maar voor mij ook een motivatie voor de toekomst. Het bewijs dat ik kan handelen en denken op hbo-niveau is voor mij een persoonlijke erkenning. Ik heb er heel hard voor gewerkt en dit certificaat geeft me echt een boost voor de toekomst. Uiteindelijk wil ik graag doorgroeien zodat ik uiteindelijk een volledige hbo-opleiding op mijn cv heb staan zodat er functies binnen mijn bereik komen die ik heel graag zou willen doen zoals zorgconsulent of cliëntadviseur.”

Motivatie om verder te studeren

 

“Ik ben heel gedreven in mijn werk. Ik werk als woonbegeleider en wil hetIk het gedrag van mensen graag begrijpen. Ik heb hart voor mensen en wil weten wat de oorzaak is van bepaald gedrag. Hoe werkt het in het brein, wat zijn dede de oorzaken, hoe kan ik helpen? Dat soort vragen heb ik dan. Mijn drijfveer is dat, ik mensen zo goed mogelijk wil helpen. Van nature ben ik heel leergierig en nieuwsgierig. Ongeveer tien jaar geleden studeerde ik af aan het mbo. heb sindsdien veel gewerkt, maar ik wil me ook graag verder ontwikkelen. Ik probeerde dat een paar jaar geleden met een thuisstudie, maar dat was niet vol te houden door te weinig begeleiding vanuit de online opleider. Ik had behoefte aan een echte school waar ik naartoe kan en waar ik vragen kan stellen. Toen ik op mijn werk hoorde over de module Onbegrepen Gedrag kwam ik bij Windesheim terecht en dat is me goed bevallen.”

Uitbouwen van een portfolio

 

De microcredential is een vanuit het Ministerie van OCW ontwikkelde pilot waaraan Hogeschool Windesheim deelneemt. Het is een landelijk erkend digitaal certificaat als bewijs voor het behalenDe leeruitkomsten op hbo-niveau. De microcredential heeft een strak kwaliteitskader en is daarmee accreditatiewaardig. Het certificeren van onderdelen van een opleiding past goed in het concept Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Mirriam Jansen (programmamanager LLO Gezondheid en Welzijn): “Als je echt wilt dat mensen zich gedurende hun leven blijven ontwikkelen dan moet jeAls je zorgen dat je onderdelen van de opleidingen aanbiedt met dezelfde rechten als iemand die een hele opleiding doet.”

Domeindirecteur Victorine de Graaf-Peters vertelt dat ze in gesprekken met bestuurders van zorgorganisaties vaak te horen krijgt dat er behoefte is aan meer goed opgeleide mensen.

 

“We hebben te maken met tekorten op de arbeidsmarkt en ik hoor regelmatig de kreet: je moet meer mensen opleiden. Dan zeg ik ja inderdaad, maar die mensen zijn er niet! En daarom is het zo, belangrijk dat we meer zorg besteden aan de vraag hoe je als werkgever de mensen die je hebt, bij je weet te houden.”

“Als je voorheen stopte met een studie omdat deze ongelukkigAls ongelukkig samenviel met een bepaalde fase in je leven, had je geen bewijs van je reeds verworven kennis. We zijn nu langzamerhand in een andere tijd beland waarin we ons beter realiseren dat we dergelijke verworven kennis niet verloren mogen laten gaan. Professionals hebben allerlei wensen over wat ze graag willen leren zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De vraag hoe je dat het beste kunt doen, onderzoeken. we met deze pilot. Hoe kun je een portfolio uitbouwen met kleine dingen die er op dat moment toe doen? Daar gaat het om. Daarom ben ik erg trots dat Mirriam en ik deze eerste microcredential mogen uitreiken aan Daisy.”

Wat is een microcredential en wat is de meerwaarde?

 

Professionals hebben steeds meer behoefte aan korte opleidingstrajecten, zoals modules en, cursussen met een erkende kwaliteitswaarde. Daarom doet Windesheim samen met 32 andere hogescholen en universiteiten mee aan de landelijke pilot Microcredentials.

 

Vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt hebben steeds meer professionals behoefte aan bij-, op- of omscholing. Er is niet per se behoefte aan een volledige opleiding met graad, maar vooral aan de erkende kwaliteitswaarde ervan. Om hierin te kunnen voorzien neemt Windesheim deel aan de landelijke pilot Microcredentials. Het doel ervan is dat onderwijs met een kleinere omvang, zoals modules of cursussen, een herkenbare waarde krijgen in het certificatenstelsel.

 

Een microcredential is een erkend digitaal certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na de succesvolle afronding van bijvoorbeeld een module of cursus. Microcredentials worden landelijk erkend en garanderen dat je kwalitatief hoogwaardig onderwijs hebt gevolgd door het onderliggende kwaliteitskader. Ook kun je microcredentials gemakkelijk delen met andere onderwijsinstellingen en werkgevers, omdat er landelijk geregistreerd zal worden wie welke microcredential heeft behaald. Zo ontstaan mogelijkheden om door te gaan op reeds verworven kennis en vaardigheden.

 

Doordat microcredentials landelijk erkend worden krijgt de professional de kans om een eigen ontwikkelpad vorm te geven bij verschillende opleidingen en instellingen. In Europa beoogt men een Europese standaard voor microcredentials op te zetten, zodat ook erkenning van microcredentials over grenzen heen kan plaatsvinden.