Perron038 én hogeschool Windesheim maken samen werk van innovatie in de maakindustrie

Techniek heeft de toekomst. Zeker bij Windesheim, waar de volgende generatie techniekprofessionals in circa twintig voltijd- en deeltijdopleidingen wordt klaargestoomd voor een toekomst in de techniek. Maar de hogeschool doet veel meer dan lesgeven en opleiden alleen. Binnen de hogeschool wordt ook praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door lectoraten, samen met bedrijven. En op het gebied van de slimme maakindustrie – denk aan automatisering, robotica of digitalisering – gebeurt dit op Perron038. Een succesvolle samenwerking.

 

Toekomstproof opleiden

 

“Het onderwijs van nu verlangt van ons dat we ons continu blijven vernieuwen”, vertelt Egon van der Veer, directeur Techniek bij Windesheim. “Binnen onze lesprogramma’s, maar ook buiten de muren van ons schoolgebouw. Perron038 is een van de plekken die we als praktijk- en leslocatie inzetten. Maar die we ook gebruiken om in cocreatie met bedrijven uit de maakindustrie te innoveren. En we zien dat het werkt. Het is een plek waar (deeltijd)studenten, onderzoekers en docenten graag komen. Maar ook qua resultaten werpt het zijn vruchten af: onze samenwerking met het bedrijfsleven wordt steeds beter. Daarom willen we ook de komende 5 jaar investeren in deze samenwerking op Perron038.”

Wanneer er vanuit intrin­sieke motivatie samen­gewerkt wordt, behaal je de mooiste resultaten. Dat vind ik mooi aan de partners op Perron038: niemand zit met zijn eigen ego vooraan. Er wordt gewerkt vanuit focus. Samen is ook echt samen met bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten.”

Marius Woldberg, directeur-bestuurder Spoorzone Zwolle en kwartiermaker van het eerste uur bij Perron038

Een commitment waar Marius Woldberg, de kwartiermaker op Perron038, erg blij mee is. “Technici, alle studenten, onderzoekers én docenten werken op Perron038 aan gezamenlijke innovatieprojecten. Denk aan het ontwikkelen van demonstrators, prototypes en modules van hightechmachines. Het is gaaf om te zien hoe uiteenlopende partijen elkaar inspireren en verder op weg helpen. We zijn blij dat Windesheim, die een grote rol speelt in het onderwijs en onderzoek in deze regio, daaraan bijdraagt.”

V.I.n.r. associate lector Geert Heideman, techniekdirecteur Egon van der Veer (beiden WIndesheim) en kwartiermaker Marius Woldberg (Perron038)

Wisselwerking onderwijs, onderzoek en praktijk

 

Naast docenten en studenten pendelen ook onderzoekers van hogeschool Windesheim met regelmaat op en neer tussen de campus en Perron038. Bij hogeschool Windesheim zijn zij ondergebracht bij de lectoraten Kunststof­technologie en Industriële Automatisering & Robotica. Een van de vaste gezichten op Perron038 is Geert Heideman. Als de associate lector Kunststoftechnologie doet hij onderzoek naar Additive Manufacturing, oftewel industrieel 3D-printen. Het allereerste thema waar de hogeschool, aldus Heideman, op Perron038 actief mee aan de slag is gegaan: “In 2020 hebben we een grote 3D-metaalprinter aangeschaft, die we bewust op Perron038 hebben geïnstalleerd. Samen met betrokken bedrijven onderzoeken we de toepasbaarheid van deze techniek in hun eigen productieprocessen.”

Volgens Heideman zijn alle partijen enthousiast over de samenwerking en eerste resultaten. “Voor de docenten en studenten is het uniek dat ze op één plek met verschillende hightech­machines en robots aan de slag kunnen. De partners die de technologie beschikbaar stellen, delen hun kennis en ervaring en komen meer én sneller met de studenten in contact. Een wisselwerking die veel resultaat oplevert!” In navolging van het onderzoek van Geert Heideman heeft Windesheim ook het lectoraat Industriële Automatisering & Robotica, de Associate degree-opleiding Industriële Automatisering en Robotica in deeltijd én de minor Fabriek van de Toekomst op Perron038 gevestigd.

 

Kennis en middelen op één plek in en voor de regio
 

Het innovatiecentrum Perron038 heeft zich ondertussen in anderhalf jaar tijd gevuld met een arsenaal aan geavanceerde robots en machines. In maart dit jaar verwelkomde Perron038 de komst van robot nummer 13: met een taart, waarvan de kaarsjes – uiteraard – uitgeblazen werden door de robot zelf. “Met al deze robots, machines en kennis gebundeld op één plek kunnen wij samen met studenten en het werkveld bouwen aan de knowhow om deze apparatuur in te zetten in de maakindustrie. Dat reikt veel verder dan alleen de betrokken bedrijven. We ontwikkelen theorie, methoden en praktijkervaring voor mkb-bedrijven in heel Oost-Nederland”, aldus Windesheimdirecteur Techniek Egon van der Veer.

Wat is Perron038?

 

Perron038 is dé plek voor de innovatieve maakindustrie in Oost-Nederland. Een prachtige industriële hal vlakbij het station van Zwolle, gevuld met werkunits en machineplaatsen met in het hart van de zaal een plek voor inspiratie en ontmoeting. Bedrijven, studenten, docenten en onderzoekers werken hier samen om hightech machines en producten beter en duurzamer te maken. Centraal staat het uitwisselen van kennis. En natuurlijk het inspireren en opleiden van de techtalenten van de toekomst!

 

De samenwerking levert voor alle partijen meerwaarde. Bedrijven hoeven innovaties niet meer alleen te doen, en studenten werken samen met technici uit de bedrijven aan echte bedrijfsvraagstukken; zo komen ze in contact met de kennis en ervaring die in bedrijven aanwezig is. Onderzoekers en docenten delen hun kennis en ontwikkelen en verspreiden nieuwe kennis.

 

Perron038 is een samenwerking tussen acht innovatieve maakbedrijven, vier onderwijsinstellingen en een participatiemaatschappij uit de regio. Thema’s die de samenwerkende partijen hebben gekozen om op te innoveren zijn: Configure to Order, Automated Design, Sensoring, Vision Application, Robotics en Additive Manufactoring.

 

Vanuit Windesheim zijn onderzoekers uit twee Lectoraten betrokken bij Perron038: het Lectoraat Industriële automatisering & robotica en het Lectoraat Kunststoftechnologie. Zij brengen hun kennis in en ontwikkelen en verspreiden nieuwe kennis.