VERHALEN VAN (OUD)MEDEWERKERS

Terug in de tijd

Bij het formuleren van nieuwe ambities voor de komende jaren beginnen we niet bij nul. Integendeel: hogeschool Windesheim bestaat bijna 40 jaar. Bij die geschiedenis hoort een even lang durende zoektocht naar de eigen identiteit en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Dit proces brengen we in beeld met een tijdlijn: want om de richting in het hier en nu en voor de toekomst te bepalen, is het goed om te weten waar je vandaan komt. Om het verleden wat meer tot leven te wekken delen we verhalen van (oud)werknemers van Windesheim die vertellen over ‘hoe het er toen aan toe ging’.

1986 – 1996

Wording van de Hogeschool

Hogeschool Windesheim is in 1986 in Zwolle opgericht. In de eerste periode zijn er zo’n 2.500 studenten en is Windesheim opgedeeld in relatief autonome sectoren.

TERUG IN DE TIJD MET

 

Niko Drok

 

In de eerste aflevering een korte ontmoeting met Nico Drok, oud-directeur van de opleiding Journalistiek die vertelt over de verhuizing van Kampen naar de campus in Zwolle.

 

Bekijk de video!

TERUG IN DE TIJD MET

 

Roely Jansen

 

In de tweede aflevering een ontmoeting met Roely Jansen, ‘Windesheimer van het eerste uur’. Roely werkte vanaf 1976 bij de HEAO, die in 1986 opging in Hogeschool Windesheim.

 

Bekijk de video!

1996 – 2006

Professionaliserings- en kwaliteitsslag

 

In 1996 brengt Windesheim een instellingsplan uit met daarin onder meer aandacht voor opleidingen voor professionals, als start van de aandacht voor een leven lang leren. De buitenwereld komt in beeld. Intern komt er een gezamenlijke dienst die voor alle sectoren werkzaam is. In de tien jaar erna maakt Windesheim een groei door naar 15.000 studenten. Praktijkgericht onderzoek krijgt een steeds nadrukkelijker plaats binnen de hogeschool, in verbinding met de omgeving en het onderwijs. Het onderwijs wordt sterker gericht op wat de arbeidsmarkt vraagt. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd met onder meer een stelsel van accreditaties.

TERUG IN DE TIJD MET

Henk van der Wal

 

In de derde aflevering een ontmoeting met Henk van der Wal. Henk werkte in de periode 1982-2007 in diverse functies bij Windesheim.

 

Bekijk de video!

TERUG IN DE TIJD MET

Marike Hettinga

In aflevering vier een ontmoeting met Marike Hettinga. In 2008 toen Marike Hettinga werd aangesteld vormden lectoren nog een beetje een vreemde eend in de bijt van de hogescholen. Sinds 2010 zijn de lectoraten in omvang en aantal flink toegenomen en is de omarming van het onderwijs in die periode steeds sterker geworden en daarmee de maatschappelijke betekenis. Marike vertelt in deze video hoe zij die ontwikkeling, in die voor het toegepast onderzoek cruciale periode van vijftien jaar, heeft beleefd.

Bekijk de video!

2006 – 2016

Versterken van beroepscomponent in
het onderwijs

 

In de periode 2006 – 2016 groeit Windesheim naar 20.000 studenten. Er komen vier domeinen: Bewegen en Educatie, Gezondheid en Welzijn, Techniek en tot slot Business, Media en Recht. Binnen de domeinen gaan de opleidingen meer samenwerken. Windesheim breidt zijn werkgebied uit naar Flevoland. In 2010 neemt Windesheim HvA Almere over en sindsdien is Flevoland het vijfde domein van Windesheim. In het instellingsplan uit die tijd staat het excelleren en sturen op de kwaliteit van de opleidingen centraal.

 

Verder wordt multidisciplinaire samenwerking steeds vanzelf­sprekender. De relatie met de samenleving komt meer naar voren: het praktijkgericht onderzoek van Windesheim richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving en ook in de opleidingen wordt meer en meer samengewerkt met bedrijven en instellingen; denk aan living labs en innovatiewerkplaatsen.

 

Er komt meer aandacht voor doorstroom in de onderwijsketen binnen en buiten Windesheim. En tot slot: studenten kunnen aan Windesheim nu ook een Associate degree behalen.

TERUG IN DE TIJD MET

Tony van Meenen

 

In aflevering 5 een ontmoeting met Tony van Meenen. Hij maakte de hele ontwikkeling van Windesheim in Almere van dichtbij mee. In de begintijd als docent van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), later als directeur Onderwijs van verschillende opleidingen bij Windesheim. Met trots denkt hij aan de eerste groep studenten die hij na vier jaar met hun diploma naar buiten zag lopen. Hij is trots op de goede naam die Windesheim inmiddels in Almere heeft opgebouwd.

Bekijk de video!

2016 – heden

Steeds meer studentgedreven

 

In de jaren na 2016 groeit het aantal studenten naar 25.000, van alle leeftijden en culturen. Het instellingsplan 2017 – 2022 draagt de titel ‘We care, we dare, we share’. In het plan spreekt Windesheim als ambitie uit dat geen enkele student onnodig uitvalt en elke student een eigen leerroute kan volgen: persoonlijk, flexibel en uitdagend. Binnen het kader van de vastgestelde leeruitkomsten van hun opleiding kunnen studenten op basis van hun leerbehoefte en persoonlijke omstandigheden keuzes maken in inhoud, onderwijs-en toetsvorm en tempo. Daar is sinds die tijd flink aan gewerkt.

TERUG IN DE TIJD MET

Inge Grimm en Erika Diender

 

In de zesde aflevering vertellen Inge Grimm en Erika Diender (College van Bestuur) over de ontwikkeling van de Windesheim-campus in de afgelopen jaren.

 

Bekijk de video!

Samen op koers naar 2028!